LXC kontejner - nespouští se služby

Před pár dny mi přestal šlapat LXC kontejner s Debianem na Turris 1.0, resp. se nespouští služby a celkově se chová “divně”.
Kontejner běži:

# lxc-info -n debian01
Name:      debian01
State:     RUNNING
PID:      26810
IP:       192.168.xxx.yyy
CPU use:    31.40 seconds
Memory use:   42.57 MiB
Link:      vethPMWTC7
 TX bytes:   30.29 KiB
 RX bytes:   357.28 KiB
 Total bytes:  387.57 KiB

Přes lxc-attach se k němu i připojím a když spustím service --status-all, tak vidím tento výpis:

# lxc-attach -n debian01
\u@\h:\w$ service --status-all
 [ - ] apache-htcacheclean
 [ - ] apache2
 [ - ] cron
 [ - ] dbus
 [ - ] exim4
 [ - ] hwclock.sh
 [ + ] kmod
 [ - ] mysql
 [ - ] networking
 [ + ] procps
 [ - ] redis-server
 [ - ] rsync
 [ - ] rsyslog
 [ - ] ssh
 [ + ] udev
 [ - ] ufw

Dřív se mi zobrazoval jako přihlášený uživatel něco jako root@debian01 (přes SSH) nebo tak něco “normálního”, teď tam (přes lxc-attach) vidím \u@\h:\w$ - to je první věc.
Když zkusím spustit nějakou službu, tak končím na chybě:

\u@\h:\w$ service apache2 start
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.

Příkaz journalctl -xe zobrazí log s cca 5000 řádky, tam nevím, jak bych něco našel. Když jsem výpis omezil přes grep "apache", tak jsem dostal tohle:

journalctl -xe | grep "apache"
-- Subject: A start job for unit apache2.service has begun execution
-- A start job for unit apache2.service has begun execution.
Jul 28 13:23:18 debian01 apachectl[1253]: /usr/sbin/apachectl: 127: /usr/sbin/apachectl: chmod: not found
Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
-- An ExecStart= process belonging to unit apache2.service has exited.
Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
-- The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
-- Subject: A start job for unit apache2.service has failed
-- A start job for unit apache2.service has finished with a failure.

Pomocí systemctl status apache2.service dostanu zase tento výpis:

systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-07-28 13:23:18 CEST; 5min ago
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
 Process: 1253 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)

Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jul 28 13:23:18 debian01 apachectl[1253]: /usr/sbin/apachectl: 127: /usr/sbin/apachectl: chmod: not found
Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.

Už do toho hledím 3. den a nevím jak dál. Poradíte mi někdo?

Nikdo nic? :frowning:
Ani postup, jak dál analyzovat problém?

Dobrý den,

podobné téma se řešilo v minulosti v jiném vlákně: LXC Debian pro Turris 1.1. Třeba Vám pomůže postup, který pomohl diskutujícím uživatelům. Případně by mohli dokázat pomoci Vám přímo @Jenda nebo případně @Gimli2.

1 Like