LXC kontejner debianu není vidět v LUCI

Dle návodu https://github.com/renekliment/turris-lxc-howto jsem si na sdkartě připoojené do /data vytvořil kontejner pro debian v /data/lxc-containers/debian a nastavil dle návodu

Chceme, aby byl kontejner dostupný i v administračním rozhraní LuCI, odkud se dá také ovládat:
mkdir -p /lxc/debian/
ln -s /data/lxc-containers/debian/lxc-debian.conf /lxc/debian/config

Po spuštění
cd /data/lxc-containers/debian
lxc-start -n debian -f lxc-debian.conf
lxc-attach -n debian

kontejner běží apt-get funguje a vidím jej i v LUCI. Pokud z kontejneru vyskočím exit tak jej ale v LUCI již nevidím a nemohu jek konfigurovat. Při pokusu o konfiguraci běžícího kontejneru dostávám chybu :

/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:460: Failed to execute call dispatcher target for entry ‘/admin/services/lxc_configuration_get/debian’.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/controller/lxc.lua:142: attempt to index local ‘f’ (a nil value)
stack traceback:
[C]: in function ‘assert’
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:460: in function ‘dispatch’
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:141: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:140>

Netušíte někdo jak to nastavit abych viděl i neběžící takto vytvořený kontejner debianu v LUCI a mohl jej z LUCI spustit a zastavit ?

Myslím, že nejjednodušší je namoutovat sdkartu (nebo jakékoliv jiné úložiště) tam, kde LuCI očekává LXC kontejnery. Návod jsem dal před nedávnem na WiKi:
https://www.turris.cz/doc/cs/public/lxconmsata

Jakub

Díky za radu tedy turris očekává lxc kontejner v /srv/lxc

Pomohlo tedy vytvořit link na conf soubor: ln -s /data/lxc-containers/debian/lxc-debian.conf /srv/lxc/debian/config

Návod jsem upravil, děkuji. Zřejmě se to v nějaké aktualizaci změnilo z /lxc na /srv/lxc.

Také jsem ten návod zjednodušil, takže by to mělo být pohodlnější a nyní se to celé tahá z HTTPS adresy (a případně po IPv6) a rovnou v debootstrapu se instaluje klíčenka, takže by to mělo být i bezpečnější.

Díky za přízeň a ať vám i nadále slouží.