Jak na zjištění problému ve sdílení adresáře na flešce

Mám (měl jsem :slight_smile: ) delší dobu nastaveno sdílení jednoho adresáře na flešce. V jisté době (spojuji to s instalací PI-hole) nevidím toto sdílené místo v síti.

Nastavení je provedeno z Luci a doplněno následným příkazem chmod 777 -R /mnt/sda1/share pro povolení zápisu.

Vypadá to takto:

V okamžiku, když problémy vznikly jsem ověřil existenci nainstalovaného

luci-app-samba    git-17.212.24321-49c3edd-1
luci-i18n-samba-cs git-17.212.24321-49c3edd-1
luci-i18n-samba-en git-17.212.24321-49c3edd-1
samba36-client   3.6.25-7
samba36-server   3.6.25-7

Zkusil:
root@Omnia:~# /etc/init.d/samba enable
root@Omnia:~# /etc/init.d/samba start

Obsah souboru /etc/init.d/samba a /etc/config/samba jsou níže zde

config samba
	option name 'TurrisOmnia'
	option description 'Omnia_Flash'
	option workgroup 'Buchtik'
	option homes '0'

config sambashare
	option name 'Omnia_Share'
	option path '/mnt/sda1/share'
	option read_only 'no'
	option guest_ok 'yes'
	option create_mask '777'
	option dir_mask '777'

#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2008-2012 OpenWrt.org

START=95

smb_header() {
	local interface
	config_get interface $1 interface "loopback lan"

	# resolve interfaces
	local interfaces=$(
		. /lib/functions/network.sh

		local net
		for net in $interface; do
			local device
			network_get_device device "$net" && {
				local subnet
				network_get_subnet subnet "$net" && echo -n "$subnet "
				network_get_subnet6 subnet "$net" && echo -n "$subnet "
			}

			echo -n "${device:-$net} "
		done
	)

	local name workgroup description charset
	local hostname="$(uci_get system.@system[0].hostname)"

	config_get name    $1 name    "${hostname:-OpenWrt}"
	config_get workgroup  $1 workgroup  "${hostname:-OpenWrt}"
	config_get description $1 description "Samba on ${hostname:-OpenWrt}"
	config_get charset   $1 charset   "UTF-8"

	mkdir -p /var/etc
	sed -e "s#|NAME|#$name#g" \
	  -e "s#|WORKGROUP|#$workgroup#g" \
	  -e "s#|DESCRIPTION|#$description#g" \
	  -e "s#|INTERFACES|#$interfaces#g" \
	  -e "s#|CHARSET|#$charset#g" \
	  /etc/samba/smb.conf.template > /var/etc/smb.conf

	local homes
	config_get_bool homes $1 homes 0
	[ $homes -gt 0 ] && {
		cat <<EOT >> /var/etc/smb.conf

[homes]
	comment   = Home Directories
	browsable  = no
	read only  = no
	create mode = 0750
EOT
	}

	[ -L /etc/samba/smb.conf ] || ln -nsf /var/etc/smb.conf /etc/samba/smb.conf
}

smb_add_share() {
	local name
	local path
	local users
	local read_only
	local guest_ok
	local create_mask
	local dir_mask
	local browseable

	config_get name $1 name
	config_get path $1 path
	config_get users $1 users
	config_get read_only $1 read_only
	config_get guest_ok $1 guest_ok
	config_get create_mask $1 create_mask
	config_get dir_mask $1 dir_mask
	config_get browseable $1 browseable

	[ -z "$name" -o -z "$path" ] && return

	echo -e "\n[$name]\n\tpath = $path" >> /var/etc/smb.conf
	[ -n "$users" ] && echo -e "\tvalid users = $users" >> /var/etc/smb.conf
	[ -n "$read_only" ] && echo -e "\tread only = $read_only" >> /var/etc/smb.conf
	[ -n "$guest_ok" ] && echo -e "\tguest ok = $guest_ok" >> /var/etc/smb.conf
	[ -n "$create_mask" ] && echo -e "\tcreate mask = $create_mask" >> /var/etc/smb.conf
	[ -n "$dir_mask" ] && echo -e "\tdirectory mask = $dir_mask" >> /var/etc/smb.conf
	[ -n "$browseable" ] && echo -e "\tbrowseable = $browseable" >> /var/etc/smb.conf
}

start() {
	config_load samba
	config_foreach smb_header samba
	config_foreach smb_add_share sambashare
	service_start /usr/sbin/smbd -D
	service_start /usr/sbin/nmbd -D
}

stop() {
	service_stop /usr/sbin/smbd
	service_stop /usr/sbin/nmbd
} 


config samba
	option name 'TurrisOmnia'
	option description 'Omnia_Flash'
	option workgroup 'Buchtik'
	option homes '0'

config sambashare
	option name 'Omnia_Share'
	option path '/mnt/sda1/share'
	option read_only 'no'
	option guest_ok 'yes'
	option create_mask '777'
	option dir_mask '777' 

V procesech běží

5223	 root	 /usr/sbin/smbd -D	 
5225	root	 /usr/sbin/nmbd -D

Jsa jen poučený laik již nevím na co se kouknout či zkontrolovat.