IPv6 v LAN a AHCP config?

ISP u nás zprovoznil ipv6, router dostává ipv6 adresu dynamicky přes dhcp a delegovaný prefix ::/60. Je někde popsané nastavení AHCP pro LAN klienty ?
Hledal jsem na webu openwrt, ale nenašel nic k aktuální verzi.
Služba na turrisu běží, ale lokální ipv6 klienti nedostávají adresy.

Jsi si jistý, že chceš opravdu použít AHCP? Má jisté nevýhody. Nemyslíš spíše DHCPv6 server a RA?

No upřímě. Je mi jedno, jaká technologie. Hledal jsem, co je v čisté instalaci TOSu a našel AHCP.
Takže otázka je spíše: “Jak dynamicky přidělit klientům v LAN kromě IPv4 i IPv6 adresu, když klient i ISP podporuje IPv6 ?”
Návod/dokumentaci jsem v rámci Turrisu nenašel.

Pošli screenshot všech nastavení tvého LAN rozhraní (v LuCI rozhraní). Mělo by to totiž fungovat out of the box bez jakéhokoliv dalšího nastavování.

Zkontroluj, jestli máš stejné nastavení.

Bingo. Tady byl zakopaný pes.
Moc díky za pomoc. Funguje.

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.