IPV6 pomoc, vysvětlení + pi hole

Zdravím,

asi jsem tupoň, ale ipv6 mi stále dělá problém a nejsem si jist, zda mám vše, jak má být. Shrnu to:

UPC internet ipv4 “pevná” adresa (mění se jednou za půl roku)
Používám pi hole na rpi.
Na turrisu mám ipv6 přes 6to4, na lokální síti mám ipv6 zapnutou, zařízení dostávají adresu z turrise normálně. Síti oznamuji ipv6 dns jako: fd02:8433:7741:0:5091:edcb:9415:96df (je to adresa, která se mi zobrazuje v konfiguraci pi hole jako dns server pro ipv6.) To funguje. klienti na síti s podporou ipv6 skutečně toto DNS kontaktují a v pi hole logu se klienti objevují, mám pocit že díky podpoře ipv6 se mi vede blokovat více reklam. Provoz skrze ipv6 opravdu jde: image
Na pi hole mám nastavený “Conditional Forwarding” a v logu se mi správně zobrazují názvy klientů (název klienta získá ze staticky přidělených ipv4 adres v dhcp na turrisu, nicméně ipv6 adres to není schopno přeložit na jméno, pravděpodobně proto, že nerozumím logice ipv6 a nevím, v jakém formátu jí mám v luci nastavit.

image Pi hole přeloží adresu mého synology na synology.turris, ale telefon ipv6 už ne.

V turrisu v možnostech dhcp mám možnost zadat statickou adresu a žádá to adresu ve formátu .IPv6-Suffix (hex)
Jako aktivní leasy na ipv6 mám například u synology

což je úplně jiný formát, než například ukazuje pi hole.

Jak mám přesně postupovat, jak mám zadat ipv6 statickou adresu, aby to fungovalo správně?
Díky!
Dodám: pokud vezmu ipv6 adresu zobrazující v dashboard pihole a přidělím ji nějakému klientovi na turrisu, nemá to na nic vliv.
A otázkou je, zda mám ipv6 nastavené správě:

1 Like

me pomohlo prepnout dhcp pouze na stateful. Turris zacal pridelovat nastavene adresy v suffixu.

V IPv6 existuje bezestavová autokomfigurace adresy nepřiděluje router, zařízení si je volí svévolně a i je často mění. Proto je téměř nemožné vytvořit ke všem adresám reverzní DNS záznam, či se spoléhat na to, že aktuální IPv6 adresa bude platná i později. To jde jen dektivací bezestavové autokonfigurace, pak je ale třeba počítat s tím, že některá zařízení (např. Android) nepodporují DHCPv6 a octnou se tak zcela bez IPv6.

Díky za vysvětlení, vidím to na kniho o ipv6 :smiley: