Instalace a build balíčku dump1090

Pokouším se instalovat balíček dump1090. Nalezl jsem jej zde a pokoušel zkompilovat, což se mi nedaří. Napadá mne, jestli tu instalaci nelámu přes koleno a jestli není jiná možnost, zvlášť když balíček je dostupný v Gitu CZ.NICu. Poradíte?

Balíček je normálně zkompilovaný v našem repositáři. Pro jeho instalaci by mělo stačit:

opkg update
opkg install dump1090

To jsem právě zkoušel jako první:

root@turris:~# opkg install dump1090
Unknown package ‘dump1090’.
Collected errors:

  • opkg_install_cmd: Cannot install package dump1090.

Není třeba přidat nějaké alternativní repo?

Včetně tohoto příkazu?

Nicméně taky ten balíček nemám (turris 1.1)

turris ~ # opkg list |grep dump
atm-atmdump - 2.5.2-5 - Linux ATM tool atmdump.
atm-saaldump - 2.5.2-5 - Linux ATM tool saaldump.
canutils-candump - 1 - candump - dumps can frames to terminal, logfile or another can device, with optional filtering.
dumpe2fs - 1.43.5-1 - Ext2 Filesystem information dumping utility
iwcap - 1 - The iwcap utility receives radiotap packet data from wifi monitor interfaces and outputs it to pcap format. It gathers recived packets in a fixed ring buffer to dump them on demand which is useful for background monitoring. Alternatively the utility can stream the data to stdout to act as remote capture drone for Wireshark or similar programs.
mtd-utils-flash-otp-dump - 1.5.2-3 - flash_otp_dump package from mtd-utils
mtd-utils-jffs2dump - 1.5.2-3 - jffs2dump package from mtd-utils
mtd-utils-nanddump - 1.5.2-3 - nanddump package from mtd-utils
mtd-utils-nftldump - 1.5.2-3 - nftldump package from mtd-utils
mtd-utils-rfddump - 1.5.2-3 - rfddump package from mtd-utils
nfc-utils - 1.7.1-2 - Provide some examples shared functions like print, parity calculation, options parsing  * Emulates a NFC Forum Tag Type 4 v2.0 (or v1.0) * Jewel dump/restore tool * Lists the first target present of each founded device * MIFARE Classic manipulation example * MIFARE Ultralight dump/restore tool * Extract NDEF Message from a NFC Forum Tag Type 3 * Relay example using two PN532 devices * Lists each available NFC device
objdump - 2.24-3 - objdump
open-plc-utils-mdiodump - 2015-09-21--2 - Utility  from the Open PLC utilities package.
open-plc-utils-pibdump - 2015-09-21--2 - Utility  from the Open PLC utilities package.
pcapsipdump - 0.2-2 - pcapsipdump is a tool for dumping SIP sessions (+RTP traffic, if available) to disk in a fashion similar to "tcpdump -w" (format is exactly the same), but one file per sip session (even if there is thousands of concurrect SIP sessions).
perlbase-dumpvalue - 5.22.1-3 - Dumpvalue perl module
perlbase-dumpvar - 5.22.1-3 - dumpvar perl module
pppdump - 2.4.7-10 - This package contains an utility to read PPP record file.
tcpdump - 4.9.2-0 - Network monitoring and data acquisition tool
thc-ipv6-dump-router6 - 2.7-2 - This package contains the dump_router6 utility of the THC-IPv6 toolkit.
xxd - 7.4-3 - xxd creates a hex dump of a given file or standard input, it can also convert a hex dump back to its original binary form.

Balíček je dostupný pouze pro Turris Omnia
https://repo.turris.cz/omnia/packages/turrispackages/dump1090_2016-06-16-1_mvebu.ipk

1 Like

Pokud ho chcete pro Turris 1.x stáhněte si ho u mě, kompiloval jsem si to sám.
http://90.179.79.195:81/files/

1 Like

Děkujeme za nahlášení.

Na GitLabu jsme vytvořili issue a o průběhu Vás budeme informovat v komentářích na GitLabu.

1 Like

Více informací lze nalézt jak v issue na gitlabu, tak ve vlákně:

//EDIT: 12.7.2018:
Aktuálně se balíček nachází v nightly pro Turris 1.x a měl by být součástí verze Turris OS 3.10.4.

Balíček pro Turris 1.x bude součástí verze Turris OS 3.10.4. Vlákno zavírám.

1 Like