HaaS - vypnutí logování

Lze nějakým konfiguračním parametrem omezit, nebo případně úplně vypnout logování Haas-u? Mám log zaplevelený logy hláškami info twisted[] / alert twisted[] …
Díky

3 Likes

V tomto případě také zdvihám ruku pro nastavení úrovně logování nějak méně agresivně.

Zdravím,
na změně se pracuje dle commitu a mělo by se to dostat Turris OS 3.9.5.

4 Likes

Díky všem za podporu :wink: a @pepe díky za info … jak píše kolega výše, hlavně, ať to lze nějak ovlivnit nebo ať je v defaultu aplikace “méně ukecaná” :slight_smile:

Edit : A vypadá to, že vývojáři to stihli , link

Ano, přibyla možnost zapnout nebo vypnout zobrazení v logu, je třeba, raději ručně, dopsat:

option log ‘none’

nebo volba

option log ‘syslog’

Já si chci taky v pracovní době hrát se svým domácím routerem, :rofl:

To zas není takový problém, stačí dobře se učit a mít dobrého šéfa… :rofl:

2 Likes

Aktualizace přidala

/etc/config/haas-opkg

tak jsem to z něj opsal, protože v původním souboru jsem už měl zadaný token.

1 Like

Možná v Turris projektu pořád berou nové lidi :wink:

Děkuji za konfigurační nastavení, HaaS zaznamenává, ale log na routru je krásně nezaplevelený. Dobrá práce !!!

Dobrý den, mám problém související s logování služby haas-proxy. Níže uvedené problémy pozoruji od verze 3.10.0. Tady je konfigurace haas-proxy

config haas ‘settings’
option local_port ‘2525’
option setup_fw ‘1’
option token ‘***’
# This options specifies where to log if anywhere, valid values are
# absolute path to the file, ‘syslog’ or ‘none’
option log /var/log/haas.log

Služba po rebootu běží, ale postupem času se začnou problémy

  1. v logu se opakovaně objevuje chyba

2018-06-27 18:51:28+0200 [SSHService ssh-connection on SSHServerTransport,13,5.2.199.103] Unhandled Error
Traceback (most recent call last):
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/internet/tcp.py”, line 209, in doRead
return self._dataReceived(data)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/internet/tcp.py”, line 215, in _dataReceived
rval = self.protocol.dataReceived(data)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/conch/ssh/transport.py”, line 720, in dataReceived
self.dispatchMessage(messageNum, packet[1:])
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/conch/ssh/transport.py”, line 745, in dispatchMessage
messageNum, payload)
— —
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/python/log.py”, line 101, in callWithLogger
return callWithContext({“system”: lp}, func, *args, **kw)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/python/log.py”, line 84, in callWithContext
return context.call({ILogContext: newCtx}, func, *args, **kw)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/python/context.py”, line 118, in callWithContext
return self.currentContext().callWithContext(ctx, func, *args, **kw)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/python/context.py”, line 81, in callWithContext
return func(*args,**kw)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/conch/ssh/service.py”, line 44, in packetReceived
return f(packet)
File “/usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/conch/ssh/connection.py”, line 227, in ssh_CHANNEL_DATA
channel = self.channels[localChannel]
exceptions.KeyError: 0

  1. díky výše uvedené chybě se v /tmp/log vytváří logy haas.log.xxx velikosti 1 MB do doby, než se zaplní /tmp. To vede ke kolapsu routeru, žadná volná RAM, CPU vytíženo na 90%. Na nějakou dobu pomůže restart.

V současné době službu používám s vypnutým logováním, uvidíme, jak to dopadne. Jde mi o to, zda uvedená chyba je způsobena chybou u mě nebo je to obecný problém. Díky