Foris - sekce LAN DHCP - překlad?

V sekci LAN Foris se nastavuje rozsah přidělovaných IP adres v LAN. Domnívám se, že zde byl použit chybný pojem pro horní hranici nebo nerozumím použitým výrazům. Obvykle se udává počátek a konec povoleného rozsahu IP adres například 192.168.2.101-192.168.1.120.

Pro horní hranici je v českém překladu použit výraz “Počet přidělovaných adres”. Tomu rozumím tak, že mám udat počátek rozsahu 192.168.1.101 a pak možný počet přidělených IP - tedy třeba 20 stanic (pro uvedený příklad).

Co je správně ??

To za B) je správně … tj. dle obrázku z Vašeho případu začíná rozsah IP adres na 192.168.2.101 a obsahuje 120 adres … tj. přidělovaný rozsah končí adresou 192.168.2.220