Chybějící LXC kontejnery

Pokud vám v LuCI chybí LXC kontejnery a CLI příkaz lxc-create -t download -n test končí chybou:

Setting up the GPG keyring
ERROR: Unable to fetch GPG key from keyserver.
lxc-create: lxccontainer.c: create_run_template: 1201 container creation template for test failed
lxc-create: lxc_create.c: main: 274 Error creating container test

Vyzkoušejte smazat keš DNS resolveru. Viz https://doc.turris.cz/doc/en/public/dns_knot_misc

ssh to the router
enter knot-resolver CLI via socat - /tmp/kresd/tty/*
enter the “commands”, e.g. cache.clear() – see upstream documentation
ctrl+d to exit the CLI

Uzamčené byť nevyřešené vlákno: LXC Container - no templates LXC Container - no templates