Bash history enabled

Je někde návod jak zapnout historii v příkazovém řádku?

1 Like

IMHO je “zapnutá” hned od začátku :wink: Gůglil bych “busybox” nebo se koukl do dokumentace OpenWrt: https://openwrt.org/docs/start -> CLI :wink:

Zapnutá defaultně není.

Vyvolání předchozích příkazů (šipka nahoru) funguje bez jakéhokoliv nastavení. Složitější funkce mohou vyžadovat nastavení, nad tím jsem ale nebádal :wink: Jinak viz dokumentace :wink:

Já ji vždy zapnutou měl, stačilo použít history nebo na klávesnici šipku nahoru a historie se zobrazuje.

Ano, ale je zapnutá jenom v rámci session, při nové relaci začínáte od nuly.

Mám takový pocit, že jsem viděl i historii předešlých sezení :wink:

V Busyboxu se historie neukládá (je to nastaveno kompilační volbou). Můžete si jako shell spustit bash (nebo si ho nastavit jako výchozí shell), ten historii ukládá standardně do .bash_history. Pozor ale na to, že každé spuštění příkazu pak znamená zápis, který zkracuje životnost eMMC flash paměti.

Aha, asi nerozlišuji mezi shellem v TO (Busybox) a shellem v Ubuntu/Debian kontejneru… Sorry.